Câu hỏi đuôi trong tiếng anh

Có một cách đơn giản để xác định lại thông tin là đúng hay sai mà không dùng tới câu hỏi yes/ no, bạn có biết là gì không? Đúng vậy, chúng ta dùng cấu trúc câu hỏi đuôi như một câu nghi vấn với mục đích như trên. Hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết công thức, cấu tạo của một câu hỏi đuôi cũng như những lưu ý của nó nhé.

Câu hỏi đuôi trong tiếng anh

1. Câu hỏi đuôi là gì?

Câu hỏi đuôi là dạng câu hỏi ngắn ở cuối câu trần thuật, được dùng khi người nói muốn xác minh thông tin là đúng hay không hoặc khi khuyến khích sự hồi đáp từ phía người nghe.

2.  Cấu tạo của câu hỏi đuôi

Cấu tạo của câu hỏi đuôi gồm một trợ động từ (do, be, have) hoặc động từ khuyết thiếu (can, should, may,…) + đại từ tương ứng với chủ ngữ trong mệnh đề

Ex: He is a student, isn’t he?

3. Nguyên tắc khi lập câu hỏi đuôi

Nguyên tắc chung: 

Nếu mệnh đề chính (main clause) ở dạng khẳng định, câu hỏi đuôi phải ở thể phủ định

Ex: You haven’t slept yet, haven’t you?

Nếu mệnh đề chính ở dạng phủ định, câu hỏi đuôi ở thể khẳng định

Ex: You have already slept, haven’t you?

Nếu mệnh đề chứa trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu thì ta sử dụng chính động từ ấy trong câu hỏi đuôi

Ex: She can swim, cann’t she?

Nếu mệnh đề không chứa trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu thì ta dựa vào động từ do, does, did tùy thuộc vào thì của mệnh đề chính

Ex: He went to the zoo with his sister yesterday, didn’t he?

* Một số trường hợp lưu ý: 

Chủ ngữ là “ I am” thì câu hỏi đuôi là “aren’t I”

Ex: I am very ugly, aren’t I.

(Tôi xấu lắm phải không?)

Câu hỏi đuôi với Let’s đầu câu thì câu hỏi đuôi là “shall we?”

Ex: Let’s have dinner with me, shall we?

(Chúng mình đi ăn tối phải không?)

Trong câu có trạng từ phủ định như seldom, never, hardly, scarcely,… thì câu hỏi đuôi sẽ ở thể khẳng định 

Ví dụ: She never makes a mistake, doesn’t she?

(Cô ấy không bao giờ gặp lỗi sai phải không?)

Trong câu có trạng từ phủ định như seldom, never, hardly, scarcely,… thì câu hỏi đuôi sẽ ở thể khẳng định 

Ex: She never makes a mistake, doesn’t she?

(Cô ấy không bao giờ gặp lỗi sai phải không?)

Đầu câu có It seems that + mệnh đề thì dùng phần mệnh đề làm câu hỏi đuôi

Ex: It seems that he don’t stay at home, does he?

(Có vẻ như anh ấy không ở nhà phải không?)

Với mệnh đề chính là câu mong ước “I wish” , câu hỏi đuôi là “may I”

Ex: I wish to see the president, may I?

(Tôi muốn gặp chủ tịch được không?)

Mệnh đề chính có “ought to” thì câu hỏi đuôi là ” shouldn’t”

Ex: You ought to leave early, shouldn’t you?

(Bạn nên rời khỏi sớm đúng không)

Câu cảm thán, phần câu hỏi đuôi là is/am/are + đại từ được chuyển từ danh từ trong câu

Ex: What an interesting film, isn’t film?

(Thật là một bộ phim thú vị nhỉ?)

5. Bài tập

Hoàn thành những câu sau bằng dạng thức câu hỏi đuôi đã học

1. Jenny hardly comes to school late, ………………………..?

2. No one remembered the homework,………………………..?

3. You have to leave immediately,………………………..?

4.I think that she is a hard – working student,………………………..?

5. Close the door,………………………..?

Đáp án:

  1. does she
  2. did they
  3. don’t you
  4. isn’t she
  5. will you

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc câu hỏi đuôi và bài tập nhỏ giúp bạn luyện tập tức thì. Hy vọng bài viết này sẽ giúp nắm chắc và hiểu rõ được dạng thức của câu hỏi đuôi qua tất cả những kiến thức lưu ý trên để có thể làm chính xác các bài tập cũng như sử dụng và áp dụng linh hoạt trong giao tiếp hàng ngày nhé.