Cấu trúc both and trong tiếng anh

Người học tiếng Anh sẽ không xa lạ với từ “and” dùng để nhắc tới hai vật, hai đối tượng; tuy nhiên vẫn còn có cấu trúc khác hay hơn để diễn tả điều này. Đúng vậy, ngoài từ nối “and”, chúng ta còn có thể sử dụng cấu trúc both and được dùng với mục đích tương đương nữa. Hãy cùng mình tìm hiểu qua bài viết này để có thể nắm lòng được tất cả kiến thức ngữ pháp về chủ điểm này nhé.

1. Định nghĩa

Trong tiếng anh, cấu trúc both and có nghĩa là cả cái này và cái kia, nhằm mục đích nhắc đến 2 đối tượng xuất hiện cần được đề cập đến trong một câu.

Ví dụ: Both my father and my mother are strict.

(Cả bố và mẹ tôi đều nghiêm khắc.)

2. Cấu trúc both and trong tiếng anh

Những cấu trúc thường dùng

Both + N + and + N + V số nhiều

Ví dụ: Both Lan and Minh are nice.

(Cả Lan và Minh đều tốt bụng.)

S + V + both + N/ Adj + and + N/ Adj

Ví dụ: She is both hard-working and beautiful.

(Cô ấy vừa chăm chỉ vừa xinh đẹp.)

Both (of ) + Danh từ số nhiều

Ví dụ: Both (of) brothers are hand some.

(Cả 2 người anh trai đều đẹp trai.)

3. Cách dùng

 • Cấu trúc both and đóng vai trò là 1 liên từ trong câu
 • Nó nhấn mạnh số lượng 2 đối lượng
 • Để liên kết đối tượng này với đối tượng kia có điểm chung

4. Cấu trúc tương đồng với cấu trúc both and

Cấu trúc:

not only…but also : không những….mà còn

S + V + not only + danh từ/ tính từ + but also = S + V + both + danh từ/ tính từ + and + danh từ/ tính từ. 

Ví dụ: The book is not only informative but also cheap = The book is both informative and cheap

(Quyển sách vừa nhiều thông tin, vừa rẻ.)

5. Bài tập

Viết lại câu bằng cách sử dụng both…and

 1. Minh likes Math. He also like Art
 2. It is a moving film. It is interesting too
 3. Lan is intelligent. So is her sister
 4. My mother goes to work by car. So does my father.
 5. Minh Ngoc is not only pretty but also smart.

Đáp án:

 1. Minh likes both Math and Art
 2. The film is both moving and interesting
 3. Both Lan and her sister are intelligent
 4. Both my mother and my father go to work by car
 5. Minh Ngoc is both pretty and smart.

Trên đây là toàn bộ kiến thức về both…and và bài tập nhỏ giúp bạn luyện tập tức thì. Hy vọng bài viết này sẽ giúp nắm chắc và hiểu rõ được tất cả cấu trúc both and cũng như cấu trúc tương đồng với nó là not only …but also để có thể làm chính xác các bài tập cũng như sử dụng và áp dụng linh hoạt trong giao tiếp hàng ngày nhé.