Cấu trúc câu chẻ trong tiếng anh

Trong tiếng Anh, chúng ta sử dụng một ngữ pháp cơ bản là câu chẻ nhằm nhấn mạnh tới một đối tượng nào đó cần được nhắc tới. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ được toàn bộ cấu trúc của câu chẻ. Vì thế hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết công thức, cấu tạo của một câu chẻ cũng như những lưu ý của nó qua bài viết sau nhé.

Cấu trúc câu chẻ trong tiếng anh

1. Định nghĩa câu chẻ

Câu chẻ hay còn gọi là câu nhấn mạnh, dùng để nhấn mạnh một thành phần nào đó trong câu như chủ ngữ, tân ngữ, trạng từ,…

Câu chẻ gồm 2 thành phần: thành phần nhấn mạnh và thành phần bổ sung ý nghĩa cho chủ

2. Các cấu trúc câu chẻ

Cấu trúc 1: Câu chẻ nhấn mạnh chủ ngữ

 “It + be + S + who/ that + S + V

Ví dụ: It was Lan who called me yesterday.

(Đó là Lan người đã gọi cho tôi vào hôm qua.)

Lưu ý: 

 • Be được chia phụ thuộc vào thì trong câu
 • Nếu chủ ngữ chỉ người ta dùng who hoặc that, chỉ vật ta dùng that

Cấu trúc 2: Câu chẻ nhấn mạnh vào tân ngữ

 “It + be + tân ngữ + that/ whom + S + V

Ví dụ: It is the small gift that she gives me on my birthday.

(Đó là món quà nhỏ mà cô ấy tặng cho tôi vào sinh nhật tôi.)

Lưu ý: Nếu tân ngữ chỉ người ta dùng that hoặc whom, chỉ vật ta dùng that

Cấu trúc 3: Câu chẻ nhấn mạnh trạng ngữ

” It + be + trạng ngữ + that + S + V

Ví dụ: It was last Monday that Tom was absent for the class.

(Đó là thứ 2 tuần trước mà Tom vắng học.) -> Nhấn mạnh trạng ngữ chỉ thời gian “last Monday”

Cấu trúc 4: Câu chẻ nhấn mạnh trong câu bị động

Câu chủ động: It + be + tân ngữ + that/whom + S + V.

Câu bị động: It + be + N + that/whom + tobe + Ved/ P2 + … + by O

Ví dụ: Lisa’s fans gave her a lot of flowers and gifts.

=> It was Lisa whom was given a lot of flowers and gifts by her fans.

(Lisa người mà được tặng rất nhiều hoa và quà bởi người hâm mộ của cô ấy.)

Cấu trúc 5: Câu chẻ nhấn mạnh với “what”

“WHAT + mệnh đề + V + bộ phận cần được nhấn mạnh.

Ví dụ: What I want is going abroad to travel.

(Điều tôi muốn là đi du lịch nước ngoài.)

3. Bài tập

Viết lại câu sử dụng cấu trúc câu chẻ để nhấn mạnh thành phần trong ngoặc.

 1. We will visit our grandfather next week. (next week)
 2. I gave Hoa a doll on her birthday. (a doll)
 3. Mrs Hellen helps me a lot with my exercises. (Mrs Hellen)
 4. Jenny’s team won the championship in a football match. (the championship)
 5. Tom gave Marry a ring. (Marry)

Đáp án:

 1. It is next week that we will visit our grandfather.
 2. It was a doll that I gave Hoa on her birthday.
 3. It is Mrs Hellen who helps me a lot with my exercises.
 4. It was the championship that Jenny’s team won in a football match.
 5. It was Marry who was given a ring by Tom.

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc câu chẻ và bài tập nhỏ giúp bạn luyện tập tức thì. Hy vọng bài viết này sẽ giúp nắm chắc và hiểu rõ được tất cả những cấu trúc câu chẻ cũng nhưng học thêm được các cấu trúc tương đương khác để có thể làm chính xác các bài tập cũng như sử dụng và áp dụng linh hoạt trong giao tiếp hàng ngày nhé.