Cấu trúc more and more

Vẫn tiếp nối chủ đề về những cấu trúc thông dụng trong tiếng Anh. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu tới các bạn một cấu trúc nữa đó chính là cấu trúc more and more trong tiếng Anh. Vậy để hiểu rõ hơn xin mời các bạn cùng tham khảo bài viết chi tiết phía dưới nhé!

Cấu trúc more and more trong tiếng anh

1. Định nghĩa

Cụm từ more and more trong tiếng Anh có nghĩa là ngày càng ngày

Ví dụ: More and more school leavers want to pursue higher education

(Ngày càng có nhiều người đi học muốn theo đuổi giáo dục đại học)

Ngoài ra còn có cấu trúc the more… the more có nghĩa là càng… càng…

Ví dụ: The more I practice English vocabulary, the more I remember

(Tôi càng luyện tập từ vựng tiếng Anh, tôi càng nhớ)

2. Cách dùng của cấu trúc more and more

Cấu trúc more and more trong tiếng Anh có thể đi với cả danh từ, tính từ và trạng từ trong tiếng Anh

Cách dùng của cấu trúc more and more khi đi cùng danh từ trong tiếng Anh

Cấu trúc: more and more + Ns (danh từ ở dạng số nhiều)

Ý nghĩa của cấu trúc trên là ngày càng nhiều….

Ví dụ: More and more people die of food poisoning nowadays.

(Ngày càng có nhiều người chết vì ngộ độc thực phẩm ngày nay)

Cách dùng của cấu trúc more and more trong tiếng Anh khi đi với tính từ hoặc trạng từ

Cấu trúc: short adj/ adv + er + and + short adj/adv + er

more and more long adj / adv\

Nghĩa của cấu trúc này là ngày càng ngày

Ví dụ: Every day I watch her grow more and more beautiful

(Mỗi ngày tôi nhìn cô ấy phát triển ngày càng đẹp hơn)

3. Cấu trúc the more… the more trong tiếng Anh

Cấu trúc the more… the more được hiểu với nghĩa là càng…. càng… được dùng để diễn tả sư thay đổi với mức độ tăng tiến

Ví dụ: The more generous you are, the more loved you are.

(Bạn càng hào phóng, bạn càng yêu)

Lời kết: Trên đây là bài viết giới thiệu cho các bạn về cách dùng của cấu trúc more and more trong tiếng Anh. Hi vọng các bạn có thể vận dụng cấu trúc này trong quá trình học tiếng Anh của mình. Chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại vào bài viết tiếp!