Cấu trúc neither nor và either or

Tiếp nối chuỗi chủ đề về những cấu trúc thông dụng trong tiếng Anh, bài viết hôm nay sẽ giới thiệu tới các bạn một cấu trúc cũng khá quen thuộc trong tiếng Anh đó chính là cấu trúc neither nor và either or. Để có thể hiểu hơn về cấu trúc này mời các bạn cùng tham khảo bài viết phía dưới nhé!

Cấu trúc neither nor và either or

1. Cách dùng của cấu trúc neither nor và either or trong tiếng Anh

Cấu trúc neither nor

Cấu trúc neither… nor trong tiếng Anh được dùng để diễn tả ý nghĩa phủ định. Cấu trúc này có nghĩa là không… cũng không

Cấu trúc này có thể đứng ở vị trí đầu câu, tuy nhiên trong quá trình sử dụng chúng ta cần chú ý về việc chia động từ sau danh từ thứ 2 (sau nor)

 Neither + Noun 1 (danh từ thứ nhất) + nor + Noun 2 (danh từ thứ hai) + V (động từ)  (không… cũng không / cả… và… đều không)

Động từ trong câu được chia theo danh từ thứ 2

Ví dụ: Neither his parents nor his teacher is satisfied with his result when he was at high school

(Cả cha mẹ và giáo viên của anh ấy đều không hài lòng với kết quả của anh ấy khi anh ấy ở trường trung học)

Ở ví dụ phía trên, động từ “is” được chia theo danh từ thứ 2 cảu cấu trúc neither nor là danh từ “his teacher”

Bên cạnh đó cấu trúc neither… nor có thể đứng ở vị trí giữa câu, khi đó cấu trúc vẫn mang nghĩa là không… cũng không, vẫn nằm trong dạng câu phủ định và dùng để nối 2 danh từ hoặc 2 đại từ với nhau

Ví dụ: She eats neither tomato nor fish

(Cô ấy không ăn cả cà chua và cá)

Cấu trúc either… or… trong tiếng Anh

Khác với cách dùng của cấu trúc neither… nor, cấu trúc either… or trong tiếng Anh lại dùng để khẳng định khả năng có thể xảy ra đối với một trong hai đối tượng được nói đến

Nghĩa của cấu trúc trên có nghĩa là hoặc… hoặc…

Về vị trí thì cũng tương tự như cấu trúc neither… nor… thì cấu trúc either… or… có thể đứng ở đầu câu để khẳng định về sự xảy ra của một trong 2 đối tượng, hoặc… hoặc. Chúng ta cũng cần lưu ý việc chia động từ là theo danh từ / đại từ đứng sau or

Either + N1 (danh từ thứ nhất) + or + N2 (danh từ thứ hai) + V (động từ chia theo N2): Hoặc… hoặc…

Ví dụ: Either she or her friends are responsible for this accident (Cô ấy hoặc bạn bè của cô ấy chịu trách nhiệm cho tai nạn này)

Cấu trúc either or cũng có thể đứng ở giữa câu trong câu khẳng định để nối giữa 2 danh từ hoặc 2 đại từ

Either + N / đại từ + or + danh từ / đại từ

Ví dụ: On Sunday mornings, I either go shopping or stay at home and read books and newspapers

(Vào các buổi sáng Chủ nhật, tôi đi mua sắm hoặc ở nhà và đọc sách và báo)

2. Những lưu ý khi sử dụng

Về nghĩa và trường hợp áp dụng thì neither nor và either or rất khác nhau. Cấu trúc either… or dùng trong câu khẳng định và dùng để nói về khả năng xảy ra của một trong 2 đối tượng được nhắc tới. Trong khi đó cấu trúc neither… nor được dùng trong câu phủ định và dùng với nghĩa là cả… và… đều không

Lời kết: Trên đây là những chia sẻ nhằm giúp các bạn hiểu hơn về cấu trúc neither nor và either or trong tiếng Anh. Hi vọng các bạn có thể hiểu và vận dụng 2 cấu trúc này vào trong quá trình học tiếng Anh của mình. Chúc các bạn học tốt, hẹn gặp lại ở bài viết tiếp!