Cấu trúc too to trong tiếng anh

Để tiếp nối chuỗi chủ đề về những cấu trúc thông dụng trong tiếng Anh, bài viết hôm nay sẽ giới thiệu tới các bạn một cấu trúc cũng rất quen thuộc với người học tiếng Anh đó chính là cấu trúc too to. Để có cái nhìn chi tiết hơn về cấu trúc này mời các bạn cùng tham khảo bài viết phía dưới đây nhé!

1. Too to nghĩa là gì?

Trước khi tìm hiểu về cách dùng, trường hợp áp dụng cấu trúc too to trong tiếng Anh thì trước tiên chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về định nghĩa của cấu trúc này trong tiếng Anh

Cấu trúc too to có nghĩa là quá đến mức không làm được điều gì

2. Cách dùng của cấu trúc too to trong tiếng Anh

Chúng ta sử dụng cấu trúc too to trong tiếng Anh để chỉ mức độ vượt quá tình trạng bình thường, diễn tả một việc gì đó quá nhiều để thực hiện một việc nào đó, thông thường thì hai sự việc này thường có mối quan hệ với nhau

Để có thể hiểu hơn về cấu trúc too to trong tiếng Anh thì mời các bạn cùng tìm hiểu qua cách dùng của cấu trúc này

S (chủ ngữ) + tobe / V (động từ) + too + adj / adv (tính từ / trạng từ) + (for somebody) + to V

Ví dụ: it is too cold for me to step out without a shawl

(Trời quá lạnh để tôi bước ra ngoài mà không cần khăn choàng)

 Too + much + N ( danh từ không đếm được) + to….

Ví dụ: You put too much salt in the soup. (Bạn cho quá nhiều muối vào súp.)

 Too + many + N (danh từ đếm được số nhiều) + to….

Ví dụ: I’ve had too many late nights recently.

(Gần đây tôi phải thức khuya nhiều.)

S (chủ ngữ) + to be / V + too + adj / adv + that + S + can/ could + not + V….

Ví dụ: The weather was too hot today that i couldn’t have my work done

(Trời hôm nay quá nóng đến nỗi mà tôi không thể hoàn thành công việc)

Một số lưu ý trong quá trình sử dụng cấu trúc too to trong tiếng Anh

  • Khi chủ ngữ của 2 câu nối giống nhau thì chúng ta có thể bỏ for somebody trong cấu trúc
  • Khi trước các tính từ hoặc trạng từ có các từ nhấn mạnh như very, quite, so, extremely…. thì khi chuyển câu dùng cấu trúc too to thì chúng ta cần bỏ các từ nhấn mạnh này
  • Trong trường hợp tân ngữ của câu thứ hai thay cho chủ ngữ của câu thứ nhất thì chúng ta cần bỏ tân ngữ

Lời kết: Trên đây là bài viết giới thiệu tới các bạn cấu trúc too to trong tiếng Anh. Hi vọng các bạn có thể vận dụng cấu trúc này trong quá trình học tiếng Anh đặc biệt là trong các bài thi, bài kiểm tra và gia tiếp hàng ngày. Chúc các bạn học tốt, hẹn gặp ở bài viết tiếp!