Thì quá khứ tiếp diễn – Past Continuous

Thì quá khứ tiếp diễn là một thì cơ bản nằm trong 12 thì ngữ pháp tiếng anh mà bạn cần nhớ. Vì thế bài viết hôm nay sẽ chia sẻ một cách chi tiết và dễ hiểu nhất về thì quá khứ tiếp diễn1 để giúp các bạn “nắm lòng” được toàn bộ cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu của chủ điểm ngữ pháp này nhé.

Thì quá khứ tiếp diễn

1. Cách dùng

Diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ

At 5 o’clock last afternoon, I was rehearsing to prepare for the meeting.

(Vào 5 giờ chiều qua, tôi đang luyện tập trước để chuẩn bị cho cuộc họp.)

Diễn tả một hành động đang xảy ra thì có một hành động khác xen vào trong quá khứ

When my sister came home, my father was having a bath, my mother was cooking a meal last night.

(Tối qua khi em gái tôi về nhà, bố tôi đang tắm, mẹ tôi đang nấu ăn.)

Diễn tả 2 hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ

While I was doing my homework, my father was watching TV.

(Trong khi tôi đang làm bài tập thì bố tôi xem ti vi.)

2. Công thức thì quá khứ tiếp diễn

 • Dạng khẳng định: S + was/ were + Ving
 • Dạng phủ định: S + wasn’t/ weren’t + Ving
 • Dạng nghi vấn: Was/ Were + S + Ving?

Trả lời: Yes, S + was/ were

No, S + wasn’t/ weren’t

Ví dụ:

 • I was thinking you
 • I wasn’t thinking you
 • Were you thinking me

3. Dấu hiệu nhận biết

Khi trong câu xuất hiện các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ như

 • At + giờ + thời điểm trong quá khứ (at 2 o’clock last night)
 • At this time/ At that time + thời gian trong quá khứ
 • In + năm trong quá khứ
 • In the past

4. Bài tập

Chia thì quá khứ tiếp diễn cho các câu sau:

 1. When I got home, my elder brother (watch)_______________TV.
 2. Where you (stay)__________at 8 p.m last night?
 3. My father (not work)____________when my mother was tired.
 4. When we (walk)_________on the street, we saw an accident.
 5. The doorbell rang when I (have)__________a bath.

Đáp án:

 1. Was watching
 2. Were you staying
 3. Wasn’t working
 4. Were walking
 5. Was having

Trên đây là toàn bộ kiến thức ngữ pháp về thì quá khứ tiếp diễn cũng như bài tập nhỏ giúp bạn có thể luyện tập tức thời. Để đảm bảo thuộc lòng và hiểu một cách trọn vẹn và sâu sắc nhất, các bạn hãy luyện tập thêm các bài tập và thường xuyên ôn tập lại kiến thức này nhé.